Ügyvéd

Infokommunikációs jog, Internetjog, elektronikus kereskedelmi jog

Legfőbb szakterületünk a weboldalak, webáruházak törvényes működésének kialakítása, ellenőrzése, jogi és informatikai auditálása.

 • Az Internetjog területén belül többek között informatikai, szerzői jogot, szoftverjogot érintő speciális jogi tanácsadással, elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokkal kapcsolatos jogi tanácsadással, szerződések készítésével, adatvédelmi jogi tanácsadással, Internetes szolgáltatások szerződéses környezetének kialakításával, Általános Szerződési Feltételek kidolgozásával foglalkozunk.
 • Külföldi ügyfeleink illetve az e területen működő vállalkozások számára igény szerint biztosítjuk a vonatkozó magyar internetjogi, elektronikus kereskedelmi jogi, adatvédelmi illetve fogyasztóvédelmi szabályok megismerését, szükség esetén tájékoztatást, tanácsadást, szerződések készítését nyújtunk illetve jogviták kezelésében közreműködünk peres és peren kívüli ügyek képviseletével is.

Ingatlanjog

 • tanácsadás;
 • ingatlanprojektek lebonyolításában képviselet, contracting
 • szerződések és egyoldalú nyilatkozatok szerkesztése, ellenjegyzése;
 • peres képviselet;
 • társasház alapítása, társasházi jegyzőkönyvvezetés, jogviták, mediátori tevékenység;

Munkajog

 • munkajogi tanácsadás;
 • vállalkozások számára teljes munkajogi revízió, munkaszerződések, megállapodások felülvizsgálata, szerkesztése, mobilügyvéd szolgáltatás;

Társasági jog

 • cégalapítás, módosítás, végelszámolás;
 • felszámolási eljárásban képviselet;
 • tanácsadás;
 • állandó, átalánydíjas megbízásaink keretében: a céget érintő jogszabályi változások figyelemmel kísérése, és azokról tájékoztatás nyújtása, valamint a társaságot érintő módosításokkal kapcsolatos jogi feladatok ellátása (létesítő okirat módosítása és az ahhoz kapcsolódó eljárások). A cég képviselete peres és peren kívüli eljárásokban. Gazdálkodó szervezetek egymás közötti szerződéseinek szerkesztése, valamint ilyen szerződések véleményezése. Munkaszerződések készítése, munkajogi tanácsadás, képviselet munkajogi perekben. A cég kintlévőségeinek figyelemmel kísérése, szükséges eljárások kezdeményezése tartozások behajtása iránt (felszólítás, fizetési meghagyás, felszámolás, perindítás, … stb),
 • mobilügyvéd szolgáltatás!

Családjog

 • családjogi tanácsadás;
 • házassági szerződések szerkesztése;
 • peres képviselet házassági bontóperekben, házassági vagyonjogi perekben;
 • képviselet a gyámügyi hatóság előtt
Scroll to Top